products

proizvoda

  • Fabrication of prepreg- Carbon fiber raw material

    Proizvodnja preprega- sirovina od ugljičnih vlakana

    Izrada preprega Prepreg od ugljičnih vlakana sastoji se od kontinuiranih dugih vlakana i neočvrste smole. To je najčešće korišteni oblik sirovine za izradu kompozita visokih performansi. Prepreg tkanina sastoji se od niza snopova vlakana koji sadrže impregniranu smolu. Snop vlakana prvo se sastavlja u potrebni sadržaj i širinu, a zatim se vlakna ravnomjerno odvajaju kroz okvir vlakana. U isto vrijeme, smola se zagrijava i oblaže na gornji i donji otpuštajući sloj ...